Nyrene

Nå vet vi at leveren inntar førsteplassen som det viktigste organ til å bevare vår sunnhet. Nyrene kunne vi kalle leverens søsterorganer, fordi også de er så viktige, at en mangelfull funksjon uvilkårlig vil få negativ innflytelse på sunnhetstilstanden. Derfor må også nyrene pleies med omhu. En Amerikansk forening av hjertespesialister mener at mange tilfeller av hjerte og kretsløp sykdommer er betinget nyrene. Og denne konklusjonen stemmer overens med år lange erfaringer med naturlige helbredelses metoder.

På lik linje med leveren belastes nyrene for mye, man tror at de kan klare alt, fordi de først reagerer like før de bryter sammen. Det er ikke bare leveren men også nyrene som får et meningsløst ekstra arbeid med for mye alkohol, spiser for mye proteiner eller salt og krydrer for mye eller på grunn av gift man inntar bevist eller ubevisst, det er grunnen til gjæring og forråtnelses prosesser. Også hvitt industri sukker og produkter fremstilt av det utgjør en overbelastning for nyrene. Det er derfor ikke så rart at pasienter får smerter når de inntar betydelige mengder av slike produkter. Dette skjer aldri om man sørger for å dekke sitt sukkerbehov med natursukker fra frukt. Den moderne livs og ernæringsform er avgjort en stor belastning for nyrene også.

De finner seg nok i mye før de begynner å reagere med smerter, tilbakeholdelse av urin, proteinutskillelse, kramper, som oftest stammer fra grus eller sten.
Nyrefunksjonen bør støttes med tilstrekkelige væskemengder, får nyrene for lite væske, kan de ikke utskille tilstrekkelige stoffer gjennom urinen. Hvis organismen får for lite væske, kan det medvirke til dannelse av nyrestein, særlig hvis mineralstoffskiftet er ute av balanse. (drikke , betyr vann) Som støtte for en god nyrefunksjon kan man i perioder drikke rikelige mengder av en god nyrete tilført noen solidamin dråper, som kan beskytte mot nyresykdommer og dannelse av sten.

Fettstoffer, proteiner og vitalstoffer er viktig faktor i ernæring av nyrene, men det vil si litt fett, få proteiner og mange vitalstoffer. En slik kost er lettere for nyrene enn nåtidens ernæring, som bør kalles fetekost.

Når nyrene skånes og pleies kan man samtidig oppnå en forebyggelse mot andre lidelser, som for eksempel gikt og leddbetennelser, sørger man samtidig for en god leverfunksjon, blir en forskånet for mange ubehagligheter.